تانک روسیه در دیرالزور سوریه مورد هدف قرار گرفت

نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحد آمریکا در عملیات بر علیه سازمان تروریستی داعش در سوریه یک تانک ساخت روسیه را مورد هدف قرار دادند

تانک روسیه در دیرالزور سوریه مورد هدف قرار گرفت

نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحد آمریکا در عملیات بر علیه سازمان تروریستی داعش در سوریه یک تانک ساخت روسیه را مورد هدف قرار دادند.

سرهنگ " رایان دیلون " سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه با داعش اعلام کرد : یک تانک ساخت روسیه در نزدیکی روستایی در جنوب شهر دیرالزور در سوریه به محوطه ایی که نیروهای ائتلاف در آنجا مستقر بودند، آتش گشود.

سرهنگ " رایان دیلون " ضمن اشاره به اینکه نیروهای ائتلاف برای دفاع مشروع از خود حرکت کرده است گفت : در این حمله تانک از نوع " T-72 " ساخت روسیه مورد هدف قرار گرفت.

دیلون ضمن اشاره به اینکه برای اجتناب از سوتفاهمات و حساب های اشتباه با نیروهای روسیه تماس هایی بعمل می آورند در رابطه با اینکه این تانک به چه گروهی تعلق داشته است؟ اطلاعاتی ارائه نکرد.خبرهای مرتبط