ادامه حمایت ترکیه از حکومت یمن

ترکیه یکبار دیگر به حمایت خود از حکومت مشروع یمن تاکید کرد

ادامه حمایت ترکیه از حکومت یمن

ترکیه یکبار دیگر به حمایت خود از حکومت مشروع یمن تاکید کرد.

لونت الر سفیر کبیر ترکیه در صنعا در دیدار با منصور بجاش مستشار وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد : ترکیه به موضع حمایت آمیز خود از حکومت مشروع در یمن ادامه می دهد.

بموجب گزارش خبرگزاری رسمی یمن ، در این دیدار که در ریاض پایتخت یمن انجام گرفت، سفیر کبیر ترکیه در یمن اعلام کرد مقامات حکومتی یمن در مذاکراتی که قرار بود در ماه سپتامبر در ژنو انجام  گیرد ، تا آخرین لحظه منتظر حضورهیئت حوثی در مذاکرات شده و به جامعه بین المللی نشان دادند که حکومت یمن در زمینه برقراری صلح تا چه اندازه ایی تمایل دارد.

منصور بجاش مستشار وزارت امور خارجه یمن نیز از موضع ترکیه بعلت جای گیری در کنار یمن و حمایت از حکومت مشروع این کشور و نیز ارسال کمک های انسانی به اینکشور با تمجید و ستایش یاد کرد.

بجاش ضمن تاکید به پایبندی حکومت مشروع یمن به صلح و مسئولیت هایی که در قبال خلق یمن بر عهده دارد همواره بشکلی قاطعانه در تلاش التیام بخشی به درد و رنج های مردم کشور است گفت : حضور هئیت اعزامی از سوی حکومت یمن در مذاکرات سپتامبر طرفداری ما از تامین صلح در یمن را نشان می دهد.

وی ضمن اشاره به اینکه حوثی ها بجای شرکت در مذاکرات به جنگ و خونریزی ها ادامه می دهند .

گفتنی است : اجلاس مشاورتی برای مذاکره پیرامون وضعیت یمن که قرار بود 6 ام سپتامبر در شهر ژنو سوئیس برگزار شود بعلت عدم شرکت حوثی ها عقیم مانده بود.

حوثی ها ادعا کرده بودند بعلت عدم صدور اجازه به هواپیمایی که قرار بود هئیت حوثی را به ژنو انتقال دهد ، نتوانستند در اجلاس شرکت کنند.خبرهای مرتبط