پاکستان شروط صندوق بین المللی پول را نپذیرفت

پاکستان برخی از شروط صندوق بین المللی پول مانند افزایش مالیات ها و هزینه انرژی را رد کرد

پاکستان شروط صندوق بین المللی پول را نپذیرفت

پاکستان، که در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول (IMF) برای دریافت وام از این صندوق است، برخی از شروط از جمله افزایش بهای انرژی و برخی مالیات ها و همچنین ارائه جزئیات حمایت مالی چین را نپذیرفت.

اسد عمر، وزیر دارایی پاکستان در یک نشست خبری در این خصوص اظهار داشت: با نمایندگان صندوق بین المللی پول در پاره ای موارد مانند افزایش بهای 22-20 درصدی برق به توافق نرسیدیم.

به گزارش منابع محلی پاکستان، صندوق بین المللی پول در کنار افزایش بهای انرژی، خواهان افزایش مالیات و نیز ارائه جزئیات حمایت مالی چین از پاکستان شده است.

صندوق بین المللی پول که برای دومین بار طی 5 سال گذشته و بیست و دومین بار در تاریخ پاکستان، سر میز مذاکره با این کشور نشسته است، در بیانیه ای اعلام کرد: در موضوعاتی مانند کاهش کسری حساب مالی و جاری، تقویت ذخایر ارزی، توسعه امنیت اجتماعی، شفاف سازی اصلاحات سیاسی و مدیریتی به توافق رسیده ایم.خبرهای مرتبط