لغو انتخابات در افغانستان

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان، انتخابات پارلمانی این کشور در حوزه انتخابی کابل را باطل اعلام کرد

لغو انتخابات در افغانستان

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان به علت "تخلفات گسترده" انتخابات مجلس نمایندگان این کشور در حوزه انتخابی کابل را باطل اعلام کرد.

علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان در یک نشست خبری در کابل با اعلام این خبر گفت: در ارتباط با انتخابات حوزه کابل چندین‌ نفر در کمسیون انتخابات از مسئولیت خود برکنار شدند.

وی گفت: در جلسه روز گذشته تصمیم گرفته شد که تمامی آرای انتخابات پارلمانی اخیر در حوزه انتخابیه کابل باطل اعلام شود. بر اساس قانون انتخابات پارلمانی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات موظف است بار دیگر انتخابات را در این ولایت برگزار کند.

روحانی در حالی خبر ابطال آرای واصله در حوزه انتخابی کابل را اعلام کرده که پیش از این کمیسیون انتخابات افغانستان تاکید کرده بود که انتخابات حوزه کابل لغو نخواهد شد.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان در واکنش احتمال لغو انتخابات پارلمانی حوزه کابل توسط کمیسیون شکایات تصریح کرده بود: لغو یا برگزاری انتخابات از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است و نه شکایات انتخاباتی.خبرهای مرتبط