افزایش دو برابری واردات اسلحه در کشورهای خاورمیانه

واردات اسلحه در کشورهای خاورمیانه  بین سالهای 2013-2017 در مقایسه با 5 سال گذشته دو برابر افزایش یافت

افزایش دو برابری واردات اسلحه در کشورهای خاورمیانه

واردات اسلحه در کشورهای خاورمیانه  بین سالهای 2013-2017 در مقایسه با 5 سال گذشته دو برابر افزایش یافت. 

گزارش امنیتی مونیخ، قبل از برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در تاریخ 15-17 فوریه که با شرکت روسای دولت و وزرای دفاع 80 کشور به منظور ارزیابی سیاست خارجی و دفاعی کشورها ترتیب خواهد یافت؛ منتشر شد. 

در این گزارش آمده است، 7 کشور از 10 کشوری که بیشترین واردات اسلحه را نسبت به درآمد ملی شان دارند، از کشورهای خاورمیانه هستند. صادرات اسلحه به این کشورها بین سالهای 2013-2017 در مقایسه با 5 سال قبل به میزان دو برابر افزایش قید کرده است. 

در گزارش مذکور به تامین 53 درصد این سلاح ها از سوی آمریکا، 11 درصد از سوی فرانسه، 10 درصد از سوی انگلستان و 2 درصد از سوی ترکیه بین سالهای 2014-2018 اشاره شده است. 

در گزارش امنیتی مونیخ امده است، به دنبال تصمیم ترامپ مبنی بر کنار کشیدن از سوریه، ترکیه، روسیه و ایران نقش تعیین کننده ای در آینده سوریه خواهند داشت. همچنین اتحادیه اروپا در مسئله سوریه بی تاثیر خواهد بود. 

 

 

 خبرهای مرتبط