"خیابان مسلمانان" در چین پذیرای مهمانان در ماه رمضان

"خیابان مسلمانان" در چین پذیرای مهمانان در ماه رمضان | خیابان تاریخی شهر شی‌آن که به "خیابان مسلمانان" شهرت دارد، با غذاهای رانگارنگش پذیرای مهمانان در ساعات افطار و سحری است.

"خیابان مسلمانان" در چین پذیرای مهمانان در ماه رمضان

خیابان تاریخی شهر شی‌آن که به "خیابان مسلمانان" شهرت دارد، با غذاهای رانگارنگش پذیرای مهمانان در ساعات افطار و سحری است.


برچسب ها: افطاری , سحری , خیابان مسلمانان