روند انتخابات روز 24 ژوئن 2018، به چه شکلی خواهد بود

روند انتخابات روز 24 ژوئن 2018، به چه شکلی خواهد بود | بر اساس پیش نویس ائتلاف انتخاباتی که حزب عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی گرا به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه کرده است، انتخابات روز 24 ژوئن 2018 انجام خواهد شد

روند انتخابات روز 24 ژوئن 2018، به چه شکلی خواهد بود

بر اساس پیش نویس ائتلاف انتخاباتی که حزب عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی گرا به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه کرده است، انتخابات روز 24 ژوئن 2018 انجام خواهد شد

 

 


برچسب ها: پیش نویس ائتلاف انتخاباتی , مجلس ملی کبیر ترکیه , ترکیه , انتخابات زودرس