بورس استانبول روز کاری خود را با روند صعودی آغاز کرد

شاخص بیست-100 بازار بورس استانبول امروز پنجشنبه 14 دسامبر سیر صعودی در پیش گرفت

بورس استانبول روز کاری خود را با روند صعودی آغاز کرد

شاخص «بیست-100» بورس استانبول امروز پنجشنبه 14 دسامبر فعالیت خود را با افزایش 0.76 درصدی در سطح 108.971.01 واحد آغاز کرد. 

شاخص بانکداری بورس استانبول 1.67 درصد و شاخص هلدینگ‌ها 0.40 درصد افزایش ارزش داشت. 

در بین بخش‌های مختلف بورس استانبول، شاخص بخش ساخت و ساز با 1.69 درصد صعود، بیشترین سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشت. شاخص ارتباطات نیز با نزول 0.14 درصدی دچار بیشترین افت شد. خبرهای مرتبط