مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز هفتم مارس

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز هفتم مارس

در سال ۱٦۱مارکوس اورلیوس امپراطور روم شد.
در سال ۱۹۱۱انقلاب مکزیک اتفاق افتاد.
در سال ۱۹۲۱شهر آرتوین ترکیه از اشغال روسها و ارامنه ازاد شد.
در سال ۱۹۲٥ شیخ سعید به همراه ٥ هزار تن دیگر به شهر دیاربکر ترکیه حمله کردند.
در سال ۱۹۷٤ در پی برخوردهای مرزی ایران و عراق تعدادی کشته شدند و موضوع در سازمان ملل مطرح گردید.
در سال ۱۹۸۳به دنبال وقوع انفجاری در یک معدن در شهر زونگولداغ ترکیه ۱۰۲تن کشته و ۸٦ تن مجروح شدند.
در سال ۱۹۸۹روابط ایران و انگلیس چهار روز پس از صدور حكم ارتداد و قتل سلمان رشدی نویسنده كتاب ضد اسلامی آیات شیطانی، از سوی ایت الله خمینی رهبر دینی ایران، قطع گردید.
در سال ۱۹۸۹چین در ایالت تبت حکومت نظامی اعلام کرد.
در سال ۱۹۹٤ اکثریت مردم مولداوی با شرکت در یک رفراندوم مانع از الحاق کشورشان به جمهوری رومانی شدند.خبرهای مرتبط