آیینه تاریخ / 8 ژانویه

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز 8 ژانویه ، عبارتند از

آیینه تاریخ / 8 ژانویه

در سال 1916، نیروهای متفق، نتوانستند مقاومت ارتش عثمانی در چاناک کاله را بشکنند. شکست خورده و تصمیم به عقب نشینی از شبه جزیره گالی پولی گرفتند. دریاسالار وینستون چرچیل فرمانده نیروی دریایی انگلستان، به دلیل این شکست، استعفا داد.

در سال 1642، گالیلئو گالیله دانشمند ستاره شناس، در زندان درگذشت.

در سال 1945، بندر اسکندرون در ترکیه آغاز به فعالیت کرد. اسکندرون، از نظر جمعیت، دومین شهرستان بزرگ استان حاتای ترکیه محسوب میشود و چهارمین بندر بزرگ ترکیه میباشد.

در سال 1960، سد هیرفانلی آغاز به فعالیت کرد. این سد که بر روی رودخانه قزل ایرماک ساخته شد، یکی از بزرگترین سدهای ترکیه میباشد.

در سال 1986، لقب "پرفسور" از سوی هیئت آموزش عالی، به 8 تن از هنرمندان ترکیه داده شد. در میان این هنرمندان میتوانب ه ییلدیز کنتر، حکمت شیمشک و نوید کوداللی اشاره کرد.خبرهای مرتبط