آینه تاریخ/ 14 ژانویه

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز ۱٤ ژانویه عبارتند از:

آینه تاریخ/ 14 ژانویه

درسال 1539 کوبا از استعمار اسپانیا آزاد شد.
در سال 1898 لوئیس کارول، نویسنده و ریاضیدان انگلیسی چشم ازجهان فروبست. وی نویسنده کتاب مشهور آلیس در سرزمین عجایب است.

در سال 1923 زبیده خانم مادر گرامی آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه در ازمیر درگذشت.

در سال 1987 وهبی کوچ کارفرمای بزرگ ترک از سوی اتاق بین المللی بازرگانی به عنوان مرد سال انتخاب شد.
در سال 1952 آلماس ایلدیریم شاعر بزرگ آذربایجانی دار دنیا را وداع گفت.
در سال 1969 اتحاد شوروی سفینه سایوز 5 را راهی فضا کرد.
در سال 1992 جمهوری آذربایجان با جمهوری ترکیه مناسبات دیپلماتیک برقرار کرد و این دو کشور تبدیل به مهمترین متحدان یکدیگر در عرصه بین المللی شدند.
در سال 2005 موشک فضایی هوگنس که از سوی ناسا تولید شده بود بر روی سیاره تیتان، قمر سیاره ساتورن فرود‌امد.خبرهای مرتبط