القرضاوی: غرب باعث شكست بهار عربی شد

شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین اظهار داشت غرب بهار عربی را شکست داد و امت اسلامی مجددا به احیا نیاز دارد.

القرضاوی: غرب باعث شكست بهار عربی شد

شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین در نشست کنفرانس این نهاد در استانبول گفت: غرب بهار عربی راشکست داد و امت اسلامی مجددا به احیا نیاز دارد.

وی با بیان اینکه امت اسلامی برای پیشرفت خود دست به کار زده و برای دیگران نیز مفید باشد تصريح كرد: غرب از پشت پرده مدیریت کرده و تلاش دارد انقلاب های مردمی در سوریه و یمن را نابود کند.

در همین راستا، علی محیی الدین القره داغی دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمین نیز در این نشست اظهار داشت: امت اسلامی با چالش ها وتهدیدهای مختلف در تاریخ خود مواجه شده و با تلاش های علما و مدارسی که دانشمندان و رهبران را تربیت کرده است.

وی تاکید کرد: وظیفه ما مجددا تقویت دادن برادری و تاسیس این امت است. دین اسلامی مورد حمله قرار گرفته است. ما منشور منتشر کردیم که شامل ارکان اسلامی بوده مخالف با آن جائز نیست.

همچنین محمد توفیق شهردار اسنلر در شرق استانبول نیز در این نشست طی سخنانی اظهار داشت :با وجود اینکه در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم جنگ سرد ادامه داشته و جهان به تهدیدات مواجه است و ناامنی تمام کشورهای اسلامی فراگرفته است .

به گفته وی «برخی خلاف ها میان مسلمانان وجود دارد. امیدواريم که اتحادیه جهانی علمای مسلمین نقشی خودرا در این مورد ادا کرده و علما مسلمان این امت را با تعلیم صحیح به راه راست و عدالت توجیه کنند».

اين کنفرانس روز شنبه گذشته آغاز شد با انتشار بیانیه نهايي پایان يافت.

در این بیانیه بر حق مردم به آزادی، کرامت، مشارکت سیاسی و رشد دادن وطن خود تاکید شده و و همچنین دولت ها با مردم خود وآشتی و مصالحه کرده و از سیاست های محرومیت و حاشیه راندن دست بردارند و مظلومان را آزاد کنند.خبرهای مرتبط