ابراهیم کالین: "سفر اردوغان به واتیکان نور امیدی برای صلح جهانی است"

مقاله ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه که به تاریخ 10.02.2018 در دیلی صباح منتشر گردید

ابراهیم کالین: "سفر اردوغان به واتیکان نور امیدی برای صلح جهانی است"

دیدار رجب طیب اردوغان  رئیس جمهور ترکیه با پاپ فرانسیس در دنیایی که  نژادپرستی، بدبینی، جهالت و خشونت در حال اوج گیری است، فرصتی مهم برای یک همکاری مشترک بر پایه صلح، امنیت و دوستی می باشد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پنجم فوریه سفری رسمی به واتیکان انجام داد. اردوغان اولین رئیس جمهور ترکیه است که پس از 59 سال بار هبر دنیای کاتولیک دیدار می کند. این سفر که در پی همه پرسی قدس در مجمع عمومی سازمان ملل تحقق یافت، صفحه ای جدید در روابط بین ترکیه و مقام مقدس پاپ گشود. دو رهبر تقریبا در رابطه با تمامی موضوعات فوری و بروز جهان به گفتگو نشستند.

پاپ فرانسیس در سال 2014 سفری به ترکیه داشت. ایشان اولین میهمان رئیس جمهور ترکیه در کاخ ریاست جمهوری جدید بود. آن دیدار نیز با صمیمیت بین دو رهبر انجام گرفت.

حال و هوای سفر اردوغان به واتیکان نیز مشابه همین بود.

دو رهبر در رابطه با مسائلی چون قدس، روابط مسلمانان-کاتولیک، جنگ سوریه، بحران پناهجویان، تروریزم، دشمنی با خارجیان و اسلام هراسی به بحث و تبادل نظر پرداختند. ترکیه در راس کشورهایی قرار دارد که هم در رابطه با بحران سوریه و هم نژادپرستی و دشمنی با خارجیان، صدای اعتراض خود را بلند کرده است.

پاپ فرانسیس از زمان احراز پست جدیدش تاکنون، خطی متفاوت در مقام پاپ از خود نشان داد. او شیوه گرم تر، صمیمی تر، روشنفکرانه تر در پیش گرفت. پاپ فرانسیس از یکسو با مسائل داخلی کلیسای کاتولیک درگیر بوده و از سوی دیگر معنویاتی که در عدالت اجتماعی مطرح بود را در سطح جهانی مطرح کرد. به عنوان مثال در برابر نژادپرستی و تبعیض گرایی اعتراض کرده و نگرانی خود در رابطه با مسلمانان روهینگیا را بر زبان آورد.

موضع آشکار و مصممانه واتیکان در رابطه با مسئله قدس، با استقبال گرم دنیای اسلام و مسلمانان روبرو شده و سبب نزدیک تر شدن  مسلمانان و کاتولیک ها گردید. این موضع واتیکان، چندان تعجب آور نیست، زیرا قدس در عین حال برای مسیحیان نیز مکانی مقدس می باشد و تصمیم یک طرفه آمریکا و اسرائیل در راستای تغییر موقیعت تاریخی، دینی و دیپلماتیک این شهر از نظر آنان نیز غیر قابل قبول است.

این مقاله در حال تکمیل است...خبرهای مرتبط