کالین: ایا ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا عقل خود را از دست داده است؟

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در واکنش به ادعای ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا درباره پ.ی.د تاکید کرد که این کشور باید به تلاش خود در راستای مشروعیت بخشیدن به این گروه تروریستی پایان دهد.

کالین: ایا ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا عقل خود را از دست داده است؟

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در واکنش به ادعای ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا درباره پ.ی.د تاکید کرد که این کشور باید به تلاش خود در راستای مشروعیت بخشیدن به گروه تروریستی پایان دهد. 

ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در واکنش به ادعای ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در باره عدم ارتباط  گروه موسوم به " نیروهای دموکراتیک سوریه" که بخش اعظم آن را عناصر تروریستی پ.ی.د/ی.پ.گ تشکیل می‌دهند با گروه تروریستی پ.ک.ک، در تارنمای توئیتر خود نوشت: "این یا یک شوخی است یا ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا عقل خود را از دست داده، آیا فکر می کنید کسی این اظهارات را باور کند؟ آمریکا باید به تلاش برای مشروعیت بخشیدن به گروه تروریستی پایان دهد."

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در حساب توئیتر خود اعلام کرده بود که نیروهای دموکراتیک سوریه که بخش بزرگی از آنان را عناصر تروریستی پ.ی.د/ی.پ.گ تشکیل می دهند "هیچ گونه ارتباطی با پ.ک.ک ندارد". 

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار جمله "نیروهای دموکراتیک سوریه تایید می کند که هیچ ارتباطی با پ.ک.ک ندارد" در پیام خود، نقش "سخنگویی" پ.ی.د را بازی کرده است. 
 خبرهای مرتبط