بازداشت 40 مهاجر قاچاق در چاناک قلعه

در شهرستان آیواجیک چاناک قلعه 40 شهروند خارجی که در تلاش عبوراز راه های غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان بودند بازداشت شدند

بازداشت 40 مهاجر قاچاق در چاناک قلعه

در شهرستان آیواجیک چاناک قلعه 40 شهروند خارجی که در تلاش عبوراز راه های غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان بودند بازداشت شدند. 

اکیب های ژاندارمری استان یک کامیون مشکوک را متوقف کردند. 

در پشت این کامیون که با چادر پوشانده شده بود، 40 خارجی بودند. 

این افراد پس از اتمام امور اداری شان در ژاندارمری به مرکز اعاده خارجیان آیواجیک منتقل شدند. 

دو نفر نیز به اتهام برنامه ریزی برای خارج کردن این افراد به شکلی غیرقانونی از کشور دستگیر شدند.

 

 

 


برچسب ها: چاناک قلعه , ترکیه

خبرهای مرتبط