واکنش احزاب سیاسی ترکیه به تصمیم امریکا در رابطه با موقعیت قدس

احزاب سیاسی دارای گروه پارلمانی ترکیه در واکنش به طرح امریکا پیرامون اعلام قدس بعنوان پایتخت اسرائیل، در نشست مجمع عمومی مجلس ملی کبیر بیانیه مشترکی تهیه کردند

واکنش احزاب سیاسی ترکیه به تصمیم امریکا در رابطه با موقعیت قدس

 

احزاب سیاسی دارای گروه پارلمانی ترکیه در واکنش به طرح امریکا پیرامون اعلام قدس بعنوان پایتخت اسرائیل، در نشست مجمع عمومی مجلس ملی کبیر بیانیه مشترکی تهیه کردند.

در بیانیه مشترک تهیه شده از سوی حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق، حزب دموکراتیک خلقها و حزب جنبش ملی گرا، ضمن تاکید براینکه، تغییر موقعیت قدس و نقض قطعنامه های سازمان ملل غیرممکن بوده و قدس به سان قلب خاورمیانه در تکاپوی صلح و آزادی برحق در بنیه سه دین سماوی می باشد، گفته شد، قدس اولین قبله ما، شهری ست که  بهمراه حرم شریف با اماکن مقدس سه دین سماوی، هویت تاریخی، فرهنگی و دینی خود را بدست آورده و با این ویژگی خود مهمترین عنصر آرامش جهان می باشد. حراست از موقعیت ویژه قدس، از نظر یک جهان مملو از صلح با تمامی رنگهایش اهمیت حیاتی دارد. بعد از جنگ جهانی دوم در جغرافیای خاورمیانه تراژدی انسانی و اخلاقی جریان یافته است.

در بیانیه با اشاره براینکه، مسئله فلسطین یک مسئله انسانی واقعی بوده و برغم تمامی تلاشهای مربوط به تامین صلح، هنوز هم در نتیجه اجرای سیاستهای تهاجمی و مخرب در دستور کار عالم بشریت قرار دارد، گفته شد، در تمامی قطعنامه های سازمان ملل از سال 1947 بدین طرف حاکمیت اسرائیل در قدس رد گردیده و بعد از اشغال قدس شرقی از سوی اسرائیل در سال 1967 نیز سازمان ملل از اسرائیل خواسته است که از تغییر دادن موقعیت قدس اجتناب ورزد.

در ادامه بیانیه چنین آمده است: علاوه براین تصمیم الحاق اسرائیل در سال 1980 از سوی شورای امنیت سازمان ملل محکوم شده و عدم مشروعیت تمامی تصمیمات  اسرائیل در رابطه با این موضوع ثبت شده است. در قطعنامه شورای امنیت همچنین به عدم وجود میسیونهای دیپلماتیک اسرائیل در قدس تاکید شده است. حمایت فعلی امریکا از سیاستهای این چنینی اسرائیل که تاکنون از اقدامات این کشور در راستای انتخاب قدس بعنوان پایتخت دوری می جست، غیر قابل قبول است. موضع امروزی امریکا که میسیون خود را در چهارچوب حل مسئله فلسطین و میانجیگری در زمینه تامین صلح و ثبات در منطقه، به جهانیان تعریف کرده است، موجب بروز تحولات، درگیریها و تراژدی های انسانی جدید در منطقه خواهد شد. تلاشهایی که در حال حاضر در راستای حل مسئله فلسطین ادامه دارد، در نتیجه این اقدام آسیب دیده و روند بی ثباتی در خاورمیانه جریان خواهد یافت. در صورت عدم تامین یک صلح عادلانه، پایدار، متعادل، تاریخی و حامی حقوق معنوی بین اسرائیل و فلسطین، دسترسی عالم بشریت به آرامش و سلامتی غیرممکن خواهد بود. بعنوان مجلس ملی کبیر ترکیه رد قطعی و بدون مباحثه این گونه اقدامات ماجراجویانه در راستای تغییر موقعیت قدس را به افکار عمومی جهان اعلام می کنیم.خبرهای مرتبط