اظهارات اردوغان در مراسم گرامیداشت صد و سی و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه مرمره

اردوغان گفت: حمایت دانشگاهیان از مبارزه چند جانبه کشورمان ضروریست.

اظهارات اردوغان در مراسم گرامیداشت صد و سی و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه مرمره

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد، مسیری که ترکیه را به سمت اقدام به کودتاهای نافرجام 17-25 دسامبر و 15 جولای سوق داد را میتوان از طریق مباحثات مربوط به آموزشگاه ها دنبال کرد.

اردوغان طی سخنرانی در مراسم " صد و سی و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه مرمره" گفت: "ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY) با ظلمی که به فرزندان این ملت کرده، آینده مان را قصب کرده است. آینده مان را به سرقت برده است. این امت را تجزیه کرده است."

اردوغان در ادامه سخنانش افزود: حمایت دانشگاهیان از مبارزه چند جانبه کشورمان ضروریست. بدون داشتن زیر ساخت قدرتمند در علوم اجتماعی، علوم پایه، علوم مهندسی و علوم پزشکی و دریافت حمایت از این بخش ها، یک دولتی تنها به وسیله نیروی نهادهای دولتی اش قادر به رسیدن به اهداف خود نخواهد بود.

رئیس جمهوری ترکیه تصریح کرد: علم یعنی یک ذهن آزاد. اگر شما ذهنتان را در اختیار چارچوب معینی، ایدئولوژی و نظریه ی معینی قرار داده باشید، عنوان دانشمند را از دست داده اید. سوء تفاهمی ایجاد نشود. من هرگز نمیگویم که کلیه دانشمندان باید همانند ما تفکر کنند و یا همه اینگونه هستند. من در مورد کسانی این را بیان میکنم که عقل خود را در اختیار چنین انسانهایی قرار داده اند. ما از این موضوع بسیار رنج بردیم. خواسته ما اینست که بدون دور شدن از بی طرف بودن، حقانیت و احترام به تفاوتها عمل کنند.

اردوغان در ادامه اظهاراتش گفت که در روند سیستم ریاستی نیز انتظار حمایت قوی از دانشگاهیان دارم. علمی که در خدمت مردم و کشور نباشد ارزشی ندارد.خبرهای مرتبط