خبرفوری ـ بیانات مهم چاووش اوغلو

مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه : اگر سربازان سوریه برای حراست از عناصر سازمان تجزیه طلب به عفرین اعزام می شوند، احدی نمی تواند جلوی ما را بگیرد

خبرفوری ـ بیانات مهم چاووش اوغلو

مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه : اگر سربازان سوریه برای حراست از عناصر سازمان تجزیه طلب به عفرین اعزام می شوند، احدی نمی تواند جلوی ما را بگیرد. خبرهای مرتبط