لغو مقررات عبور رایگان خودروهای خارجی

مقررات عبور رایگان برای خودروهای خارجی لغو شد

لغو مقررات عبور رایگان خودروهای خارجی

مقررات عبور رایگان برای خودروهای خارجی لغو شد.

بخشنامه مربوط به دریافت هزینه عبور و جریمه برای خودروهای دارنده پلاک خارجی با انتشار در روزنامه رسمی به مورد اجرا درآمد.

رانندگان خودروهای خارجی، در نظر گرفتن دارندگی تابعیت ترکیه هنگام عبور از جاده های پولی، ملزم به پرداخت عوارضی خواهند بود.

اداره کل حمل و نقل جاده ها در مورد آندسته از خودروهای خارجی که عبور غیرقانونی داشته اند، قادر به دریافت عوارضی مضاعف خواهد بود.

جریمه ها نیز ده برابر مبلغ عوارضی خواهد بود.

کسانی که ظرف 15 روز پس از عبور مبلغ عوارضی را پرداخت کنند، نخواهند شد.خبرهای مرتبط