واکنش ترکیه به اظهار نظر آمریکا در مورد انتخابات ترکیه

حامی آکسوی: اعلام نظر در مورد روندی که هنوز آغاز نشده، غیر قابل قبول بوده و به معنای دخالت در اراده ملت است

واکنش ترکیه به اظهار نظر آمریکا در مورد انتخابات ترکیه

ترکیه  به انتقاد ایالات متحده آمریکا از برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه پاسخ داد.

حامی آکسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه به ابراز نگرانی هدر نائرت همتای آمریکایی خود از برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه واکنش نشان دادند.


سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه گفت: "این ادعا که وجود وضعیت فوق العاده در کشور باعث خواهد شد تا انتخابات دور از استانداردهای دموکراتیک برگزار شود، ادعایی بر اساس سوء نیت می باشد.

حامی آکسوی با تأکید بر اینکه اعلام نظر در مورد روندی که هنوز آغاز نشده است، غیر قابل قبول می باشد، گفت: این ادعاها به معنای دخالت در اراده ملت است.خبرهای مرتبط