اردوغان: اتومبیل برقی ملی در سال 2021 به راه خواهد افتاد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه: این پروژه به درآمد ناخالص داخلی کشور 50 میلیارد یورو یاری خواهد کرد

اردوغان:  اتومبیل برقی ملی در سال 2021 به راه خواهد افتاد

 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با اشاره براینکه، اتومبیل برقی ملی در سال 2021 به راه خواهد افتاد، اظهار داشت، این پروژه به درآمد ناخالص داخلی کشور 50 میلیارد یورو یاری خواهد کرد.

اردوغان در تصاویری که در رابطه با تولید اتومبیل برقی ملی در حساب کاربری توییتر به اشتراک گذاشته، یاریهای اتومبیل ترکیه به اقتصاد را چنین رده بندی کرده است:

حدود 100 بخش جنبی تشکیل خواهد یافت. فناوریهای جمع آوری اطلاعات، نوشتاری و دیجیتال توسعه خواهد یافت. وابستگی به نفت را کاهش خواهد داد. با سیستمهای رانندگی هوشمند فناوریهای آینده را منعکس خواهد کرد.

در این تصاویر ضمن جای دادن به داده های صادرات صنایع خودروسازی، گفته شد، حجم صادرات که در سال 2002 چهار میلیارد و 800 میلیون دلار بود، با 6 برابر افزایش در سال 2017 به 28 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده و تولید سالانه صنایع خودروسازی در سال 2002 در سطح 347 هزار دستگاه تحقق یافته و در سال 2017 با رسیدن به سطح 1 میلیون و 696 دستگاه، 4 ممیز 8 برابر افزایش نشان داد.خبرهای مرتبط