نتایج لحظه به لحظه انتخابات در ترکیه

43 درصد از آرای انتخاب ریاست جمهوری و 26 درصد انتخابات نمایندگان مجلس ترکیه، شمرده شد

نتایج لحظه به لحظه انتخابات در ترکیه

43 درصد از آرای ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره از انتخابات مجلس ترکیه، شمرده شد.

بر اساس نتایج غیر رسمی، میزان آرای نامزدان ریاست جمهوری در صندوقهای باز شده، بدین قرار است:

 

محرم اینجه                      : 28.32 %

مرال آکشنر                     : 7.45 %

رجب طیب اردوغان           : 56.96 %

صلاح الدین دمیرتاش          : 6.14 %

تمل کاراملااوغلو               : 0.93 %

دوغو پرینچک                  : 0.19 %

 

بر اساس نتایج غیر رسمی، توزیع 26 درصد آرای باز شده برای انتخاب نمایندگان مجلس، بدین قرار است:

 

اتفاق جمهور                    : 61.07 %

حزب عدالت و توسعه         : 48.55 %

حزب حرکت ملی گرا         : 12.52 %

 

اتفاق ملت                         : 28.62 %

حزب خلق جمهوریخواه       : 18.16 %

حزب نیک                      : 9.10 %

حزب سعادت                    : 1.37 %

و

حزب دموکراتیک خلقها       : 8.50 %

دیگر                             : 1.76 %خبرهای مرتبط