دستگیری 58 تبعه خارجی در شهرستان چشمه ازمیر

این افراد در عملیات اکیب های گارد ساحلی دستگیر شدند

دستگیری 58 تبعه خارجی در شهرستان چشمه ازمیر

58 تبعه خارجی در سواحل شهرستان چشمه استان ازمیر که از راههای غیر قانونی در صدد فرار به یونان بودند، دستگیر شدند.

اکیب های فرماندهی گارد ساحلی در پی دریافت اخبار مربوط به وجود یک گروه مهاجر در سواحل کارا عبدالله در شهرستان چشمه وارد عمل شدند.

در قایق پلاستیکی که از سوی اکیب های گارد ساحلی متوقف شدند 34 مهاجر سوری، 20 مهاجر عراقی، 2 مهاجر فلسطینی و 2 مهاجر یمنی تحت نظر قرار گرفتند.

مهاجرین دستگیر شده پس از امور بازرسی به تحقیق به اداره مهاجرت استان ازمیر منتقل شدند.خبرهای مرتبط