ییلدیریم: خواستار افزایش همکاریها با قرقیزستان در همه سطوح هستیم

ییلدیریم با تاکید بر اینکه طی دوره اخیر، هدف، توسعه روابط با قرقیزستان میباشد، اظهار داشت که ترکیه از قرقیزستان که در حال توسعه میباشد، کاملا حمایت میکند

ییلدیریم: خواستار افزایش همکاریها با قرقیزستان در همه سطوح هستیم

بینالی ییلدیریم رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، ابراز داشت که خواستار افزایش همکاریها با قرقیزستان در همه سطوح هستند.

ییلدیریم طی تماسهای رسمی اش در قرقیزستان، پس از دیدار دوجانبه با داستان بیک جمعه بیک اف همتای قرقیزستانی اش، ریاست دیدارهای میان هیئتها که در پارلمان این کشور ترتیب یافت را نیز برعهده گرفت.

وی با اظهار اینکه طی دوره های اخیر ترافیک دیدارها به شکلی فشرده میان ترکیه و قرقیزستان انجام میگردد، اعلام داشت که هدف از این دیدار، انتقال روابط قوی میان حکومتها، به مجالس این دو کشور میباشد.

ییلدیریم با تاکید بر اینکه طی دوره اخیر، هدف، توسعه روابط با قرقیزستان میباشد، اظهار داشت که ترکیه از قرقیزستان که در حال توسعه میباشد، کاملا حمایت میکند.

ییلدیریم با اشاره به اینکه تنها یک موضوع میان دو کشور مشکل ایجاد مینماید، گفت: "تنها یک مشکل که بر روابط میان ترکیه و قرقیزستان سایه افکنده است در میان است، آن نیز ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ) میباشد."

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با تاکید بر اینکه این سازمان به شکلی موذیانه حرکت میکند، گفت: "او همانند شما لباس میپوشد، همانند شما سخن میگوید، تنها به ملت خود  خیانت میکند. با دشمنان ملتش یکی شده و بر علیه ملتش فعالیت میکند."

جمعه بیک اف رئیس مجلس قرقیزستان نیز ابراز داشت که سال 2018 در خصوص روابط میان ترکیه و قرقیزستان، سالی پربار بوده است و روسای جمهور دو کشور طی سال جاری، 4 بار با یکدیگر ملاقات کرده اند.خبرهای مرتبط