جشنواره سیرک در چین

در چهارمین جشنواره بین المللی سیرک در شهر " Zhuhai " چین 25 نمایش از 18 کشور جهان از جمله ایتالیا، چین، آمریکا ؛ اوکراین و روسیه به معرض دید گذاشته شد.