جايزه "بهترين پژوهش و تحقيق در فيلم مستند" به تی آر تی وورلد تعلق یافت

جایزه جايزه "بهترين پژوهش و تحقيق در فيلم مستند" به مستند "مرگ خاموش" تی آر تی وورلد تعلق یافت