زرافه کوچولو در پی کشف دنیای کوچک در باغ وحش

زرافه کوچولویی که در باغ وحش Wrocław در لهستان غریی متولد شده، به همراه پدر و مادرش آغاز به کشف و شناختن محوطه باغ وحش کرد.