خسارات ناشی از زلزله در عراق

رانش زمین به دنبال زمین لرزه 7.3 ریشتری در منطقه کوهستانی مرز ایران و عراق، فعالیت های امداد و نجات را مختل می سازد. 

این زلزله که در 30 کیلومتری جنوب غرب حلبچه رخ داد، در جنوب شرق ترکیه، از مالاتیا تا وان محسوس بود. 

ساکنین دیاربکر شب را در بیرون از خانه گذراندند. زمین لرزه در عراق و ایران خساراتی ببار آورد.