عملیات علیه سازمان تروریستی پ ک ک در دیاربکر

در عملیات علیه سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در دیاربکر، 4 تروریست از پای دراورده شد