سرخط مهمترین اخبار روز ترکیه و جهان 11.10.2018

سرخط مهمترین اخبار روز ترکیه و جهان 11.10.2018