استقبال از خبرنگاران TRT World در استانبول پس از آزادی از زندان در میانمار

استقبال از خبرنگاران TRT World در استانبول پس از آزادی از زندان در میانمار