بررسی طرح ورود حداقل یک زن از هر حوزه انتخاباتی به مجلس ایران

رئیس فراکسیون زنان مجلس ایران: این طرح در مرحله مطالعاتی و پژوهش است و تلاش می کنیم تا آخر مجلس دهم تصویب شود.

بررسی طرح ورود حداقل یک زن از هر حوزه انتخاباتی به مجلس ایران

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس ایران با انتقاد از این که سهمیه خاصی در حال حاضر برای ورود نمایندگان زن وجود ندارد، اعلام کرد که این فراکسیون در حال تدوین طرحی برای اختصاص سهمیه ورود زنان به این مجلس است.

به گزارش خبرگزاری "ایرنا"، وی تصریح کرد: با توجه به قانون انتخابات، ممکن است در یک دوره چند نماینده زن به مجلس راه پیدا کنند و در دوره ای دیگر هیچ زنی رای نیاورد.

سلحشوری گفت: بر اساس طرحی که هم اکنون در مجلس با همکاری مرکز پژوهش ها در حال تدوین است، تلاش داریم برای ورود زنان به خانه ملت سهمیه خاصی در نظر بگیریم. یکی از پیشنهادهای فراکسیون زنان اختصاص سهمیه حداقل یک زن در هر حوزه انتخابیه است. این طرح در مرحله مطالعاتی و پژوهش است و تلاش می کنیم تا آخر مجلس دهم تصویب شود.

وی همچنین اظهار داشت: با وجود دو برابر شدن تعداد زنان در مجلس دهم نسبت به مجالس قبلی، حضور نمایندگان زن در این مجلس تنها 6 درصد است که البته این هم سهمیه زنان نیست و ممکن است در مجلس آتی هیچ زنی در مجلس رای نیاورد.خبرهای مرتبط