ساعت رسمی ایران به عقب کشیده می‌شود

ساعت رسمی ايران از فردا يک ساعت به عقب کشيده خواهد شد

ساعت رسمی ایران به عقب کشیده می‌شود

ساعت رسمی ايران از ساعت 24 فردا 21 سپتامبر به وقت محلی يک ساعت به عقب کشيده می‌شود.

قانون تغيير ساعت رسمی ايران بر اساس قانون مصوب سال 2007 به اجرا گذاشته می‌شود.

بر اساس این قانون ساعت رسمی ايران هر سال در ساعت 24 روز 21 مارس يک ساعت به‌جلو کشيده می‌شود و در ساعت 24 روز 21 سپتامبر به حال قبل برگردانده می‌شود. 

خبرگزاری آناتولی خبرهای مرتبط