استاندار وان ترکیه و فرماندار خوی ایران قرارداد همکاری امضا کردند

استاندار وان ترکیه و فرماندار شهرستان خوی از توابع آذربایجان غربی ایران و قرارداد همکاری های امنیتی و اقتصادی با عنوان «پنجاه و دومین قرارداد کمیته فرعی امنیتی» امضا کردند

استاندار وان ترکیه و فرماندار خوی ایران قرارداد همکاری امضا کردند

مراد زورلو اوغلو، استاندار وان ترکیه که در راس هیئتی 17 نفره در خوی از توابع آذربایجان غربی ایران حضور دارد، امروز به همراه سید محمدعابدی فرماندار این شهرستان قرارداد همکاری های امنیتی و اقتصادی با عنوان «پنجاه و دومین قرارداد کمیته فرعی امنیتی» امضا کردند.

به گزارش ایرنا، فرماندار خوی اظهار داشت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، انسان و تروریسم، مقابله با جرائم سازمان یافته و مهاجرت های غیرمجاز از محورهای این قرارداد همکاری است.

سیدمحمدعابدی اضافه کرد: افزایش مبادلات تجاری و توسعه بازارچه های مشترک مرزی در رازی خوی و «کاپی کوی» وان و همچنین توسعه زیرساخت های گردشگری از دیگر محورهای این قرارداد به شمار می رود.


وی بیان کرد: استاندار وان عملیات اجرایی پایانه ها در 2 سوی مرز، جهت افزایش مبادلات فرهنگی و اقتصادی هم در این قرارداد همکاری مورد توجه قرار گرفت.


عابدی افزود: شهرداران شهرهای خوی و وان هم در مورد قرارداد همکاری در جهت توسعه شهری به توافق رسیدند.خبرهای مرتبط