بازگشت وسیع افغانها از ایران به افغانستان

بیش از 700،000 افغانی در خلال 10 روز به افغانستان بازگشتند.

iran'daki afgan gocmenler1.jpg

بیش از 700،000 افغانی ثبت نام نشده در ایران پس از رویارویی با مشکلات رو به تزاید اقتصادی در این کشور به افغانستان بازگشتند.

براساس گزارش منتشر شده از سوی بخش مهاجرت سازمان ملل متحد، شمار مهاجران غیرقانونی افغان که از 1 دسامبر از ایران به افغانستان بازگشته اند به721 هزار نفر بالغ شده است.

هنگامی که مهاجرین بازگشته از پاکستان نیز به این رقم اضافه شوند تعداد افغانهایی که از این دو کشور به افغانستان باز گشته اند بالغ بر  752،000 نفر می شود.

در این گزارش آمده است: کاهش قابل توجه ارزش ریال و بروز بحران سیاسی و اقتصادی در ایران مهمترین عامل بازگشت افغانها به کشورشان بوده است.

این گزارش می افزاید: "تقاضا برای نیروی کار افغان در ایران به شدت کاهش یافته است و این افراد بیکار مانده اند.

رسانه های ایران خبر داده اند بخش قابل توجهی از افغان ها که به کشور خود بازگشته وبخش دیگری نیز از راه ترکیه مسیر اورپا را در پیش گرفته اند.

ارزش پول ایران در سال جاری 70 درصد کاهش یافته است.خبرهای مرتبط