Ankaraja në pikat e ujit

Ankara | Në një punim artistik, Ankaraja dhe simbolet e saj, u pasqyruan në pikat e ujit

Ankara

Në një punim artistik, Ankaraja dhe simbolet e saj, u pasqyruan në pikat e ujit  


Fjalët Kyçe: fotografi , kultura dhe arti turk , artistik , Ankara