Fotografi të rralla të Ataturkut

Fotografitë e rralla të Mustafa Kemal Ataturkut | Fotografitë e rralla të Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Republikës së Turqisë, të cilat nuk janë publikuar deri më sot. 

Fotografitë e rralla të Mustafa Kemal Ataturkut

Fotot e rralla të Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Republikës së Turqisë, të cilat nuk janë publikuar deri më sot. 


Fjalët Kyçe: foto , Mustafa Kemal Ataturk , Republika e Turqisë , lideri