Kastori i mëson këlyshit notin

Kastori, lloji i të cilit është rrezikuar me zhdukje, edhe pse janë shumë të bukur, e humbet bukurinë kur bëhet fjalë për mësimin e notit këlyshëve të vet. Lloji i kastorëve në fund të viteve 1800 dhe në fillim të viteve 1900 është ballafaquar me zhdukje për shkak të gëzofit të tyre.  


Fjalët Kyçe: zhdukje e llojit , noti , këlyshi , kastori