Maqedonia do të jetë anëtarja e 30-të e NATO-s

Me nënshkrimin e protokollit përmbushet një pjesë e rëndësishme e procesit të aderimit. Anëtarësimi i plotë në NATO do të ndodhë pas ratifikimit të dokumentit për anëtarësim nga të gjitha parlamentet e shteteve anëtare të NATO-s. Në fazën e tanishme, Maqedonia do të mund të marrë pjesë në të gjitha formatet kyçe të Këshillit Euroatlantik, por pa të drejtën e votës.