Globalna perspektiva 15

Kakav ustav u Siriji?

Globalna perspektiva 15

Globalna perspektiva 15

Analiza dekana Fakulteta društvenih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit prof.dr. Kudreta Bulbula.

Jedan od razloga zbog kojih se ratovi i sukobi produže je i nesuglasice oko postizanja dogovora o poretku koji treba da se uspostavi nakon rata. Fokusiranje na poredak nakon rata u velikoj meri je i jedan od načina za brzo okončanje rata i sukoba.

Ovih dana u medijima se često piše da Rusija priprema nacrt ustava za Siriju i da se vode pregovori sa Amerikancima u vezi ovog nacrta. Uspostavljanje novog poretka u Siriji na osnovu želja samo dve velike sile, kao što je to bio slučaj u prošlosti, neće ići u koristi regionalnim zemljama i narodima. Globalne sile sigurno rade na pripremanju ustava sa kojim će uzeti pod garanciju svoju kontrolu nad regijom što sigurno neće doprineti uspostavljanju prave stabilnosti i sigurnosti u regiji. Zbog toga regionalne zemlje, političari i analitičari iz regije trebaju u velikoj meri da vode rasprave u vezi budućnosti regije nakon sukoba.

Ne može ustav kojeg pripreme oni koji nemaju nikakve veze sa historijom, kulturom, verom i vrednostima naroda za kojeg pripremaju ustav da donese mir i prosperitet tom narodu. Taj ustav ne može rešiti postojeće probleme. Iz te perspektive principi ustava koji se u tekstu predlažu za Siriju mogu biti pogodni i za slične zajednice i društva.

Ustav koji će zagarantovati vladavinu većinske izabrane vlade ili nacrt održivog društvenog poretka

Kada pogledamo na režima na Bliskom istoku vidimo da ovi režimi se na zasnivaju na legalnoj podršci većine naroda i da ne dobijaju snagu iz legitimnog izbora građana. Zbog toga režimi koji se ne zasnivaju na legitimnom izboru građana moraju da se koriste policijskom i vojnom silom kako bi građane držali pod kontrolom i zavise od podrške globalnih sila iz inostranstva. Zbog toga ustav mora da garantuje vlast legalno izabrane vlade sa većinskim izborom građana. Samo će građani koji legalno donose biraju vladu, podržati vladu i institucije vlade. I samo zemlja na taj način može biti jaka na lokalnom i međunarodnom nivou.

Ustav koji će ograničiti mandat vlade kako bi se mogla birati i menjati nova vlada

Jedan od elemenata koji u velikoj meri nanosi štetu režimima i vladama na Bliskom istoku je nelegalna promena vlasti. Lideri, kraljevi, emiri koji dođu na vlast doživotno se nalaze na tim funkcijama. Ovo izaziva brojne probleme u zemljama u regiji. Prvenstveno vladajuća klasa gubi legitimitet u očima naroda. Režimi pošto nemaju podršku građana zavise u velikoj meri o podršci iz inostranstva. Zbog toga se mandati vlade moraju ograničiti kako bi vlade polagale račune građanima. Zbog toga ograničavanje vlade na dva mandata u najdužem periodu od 10 godina će doprineti uspostavljanju legitimiteta, društvenog mira i nezavisnosti prema stranim silama na Bliskom istoku.

Pluralistički ustav koji će pod garanciju uzeti raznolikosti

Sa ustavom dok se na jednoj strani osigura vladavina zasnovana na izboru većine građana na drugoj strani se pod garanciju moraju uzeti prava manjina i drugih raznolikosti.

Ustav koji će garantovati unitarnu strukturu države

Bilo kakve autonomije u Siriji neće doprineti uspostavljanju stabilnosti u ovoj zemlji. Jer Sirija u kojoj će postojati autonomne regije neće osigurati stabilnost u zemlji i biće otvorena za stalno mešanje stranih sila iz sveta.  Svaka autonomija bi samo povećala sumnju i nepoverenje između grupa i ne bi doprinela uspostavi mira i prosperiteta. Ukoliko nema drugog izlaza onda i ovaj model se može uzeti u obzir ali samo jača unitarna struktura sa jakim centralnim poretkom može uzeti pod garanciju sve raznolikosti i temeljna ljudska prava svih građana.

Ustav koji će garantovati pravedno predstavljanje svih, stabilnost u vladi, i osiguranje jedne vlade

Ustav dok na jednoj strani mora uzeti pod garanciju raznolikosti, na drugoj mora osigurati uspostavljanje jake i stabilne vlasti.

U Siriji se može uspostaviti predsednički ili parlamentarni sistem. Ukoliko će biti parlamentarni sistem onda vlasti i dužnosti predsednika države trebaju biti simbolične. Jer u sistemu u kojem jake ovlasti imaju premijer i predsednik republike može doći do sukoba ovlasti. U tom slučaju vanjske sile mogu strane koristiti jedne protiv drugih i mešati se u vlast.

Ustav koji se zasniva na društvenim vrijednostima

Jedna od najvažnijih društvenih vrednosti naroda na bliskom istoku predstavlja vera. Jer bilo kakva rešenja za uspostavljanje odnosa vere i države ne mogu biti jednostrana. Problemi koji su izazvale sekularne zapadne zemlje u 1. i 2. svetskom ratu, kao i sekularni režimi Sadama Husejina i Gadafija na jednoj i arapske vlade koje tvrde da u njima vlada šerijat na drugoj strani vidimo svakoga dana. Zbog toga je iskustvo svake zemlje po pitanju odnosa vere i države je specifično za svaku zemlju i prema tome treba da se pripreme i ustavne izmene. Jer priprema ustava koji ne uzima pod garanciju verske slobode neće biti prihvaćen od strane građana.

Ustav koji će braniti prava jedinke, a ne kolektivnih identiteta

Bliski istok je regija u kojoj postoje brojne verske, rasne, mezhepske, ideološke i plemenske razlike. Ukoliko se ustav bude zasnovao na etničkim identitetima kao što je slučaj u Bosni i Hercegovini onda može doći do blokade države. Zbog toga ustav mora da bude zasnovan na pravima svakog građana i da bude građanski orijentisan. Naravno da se mora osigurati i sloboda etničkih i drugih raznolikosti građana.

Ni jedan rat neće trajati večno. Zbog toga akteri koliko god bili uspešni u ratu ukoliko nisu spremni za period posle rata osuđeni su na propast. Ukoliko poredak u Siriji ne bude ispravno zasnovan nakon rata on može negativno uticati na cijelu regiju. Ukoliko se to desi opet će samo globalne sile profitirati od tog stanja.Povezane vesti