Globalna perspektiva 40

"Krug pravde"

Globalna perspektiva 40

Analiza dekana Fakulteta političkih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit, prof.dr. Kudreta Bulbula.

Prošle sedmice su se na Generalnoj skupštini UN-a koja je održana u New Yorku okupili svetski lideri. Neki od interesantnih razvoja i događaja koji su se desili na samitu su izjava američkog predsednika Donalda Trumpa da je protiv globalizacije, izjava predsednika Francuske Macrona koji je kao odgovor Trampu pozvao na veću globalnu saradnju, izjava predsednika Turske Erdogana koji je ponovio izjavu „Da je svet veći od 5“ i uputio poziv za uspostavljanje međunarodne pravde, kao i učešće premijerke Novog Zelanda Ardern na zasedanju Generalne skupštine UN-a sa tromesečnom bebom.

U današnjem programu nećemo govoriti o detaljima samita koji je održan u New Yorku, nego ćemo se više fokusirati na poziv za uspostavljanje pravde u svetu kojeg je uputio predsednik republike R.T.Erdogan. Predsednik Erdogan u govoru se pozvao na tradicionalne tursko-islamske vrednosti pravde i ukazao na nepravdu koja trenutno vlada u svetu. Erdogan je u govoru kazao:

„U našoj civilizaciji posedujemo „krug pravde“ koji obuhvata skladnost odnosa između društva, pravde, rukovođenja državom, snage države, ekonomije i pravosuđa. Veze između ovih tačaka koje su veoma važne danas su pokidane širom sveta. Danas ukoliko smo u svetu suočeni sa političkim, socijalnim i ekonomskim nestabilnostima, to je glavni razlog za to.  Svi mi moramo raditi kako bi uspostavili prosperitetnu i sigurnu budućnost cijelog čovečanstva. Ukoliko je imetak 62 najbogatijih ljudi ravan imetku polovine sveta, ili 3,6 milijardi ljudi, to znači da postoji problem", kazao je Erdogan.

Da bi bolje shvatili poziv za pravdu kojeg je uputio predsednik Erdogan treba prvo da pogledamo na razvoje u vezi globalnih vrednosti na Zapadu u bliskoj prošlosti. Zapad koji je nakon 2. Svetskog rata zagovarao ljudska prava, slobode i ravnopravnost, danas se velikom brzinom udaljava od ovih vrednosti. Nepravda koja se sprovodi protiv migranata i muslimana na Zapadnu je postala svakodnevnica. Rasističke partije povećavaju broj glasova i ulaze u vlade kao koalicioni partneri, i ksenofobija i islamofobija su postale normalne. Zemlje EU na probleme izbeglica gledaju samo ka na problem zaštite granica i formiraju vojne snage kako bi štitile granice. Za njih ne predstavlja problem da izbeglice i migranti gube živote ili se nalaze na teretu nekoliko zemalja poput Turske. Danas živimo u svetu u kojem se zapadne zemlje moraju podsetiti na univerzalne humane vrednosti.

Kada pogledamo iz perspektive Turske, kao i na našu veru i civilizaciju, vidimo da najvažniju vrednost i princip predstavlja pravda. Prvenstveno imamo potrebu za pravdom, a u njoj se nalazi i sloboda i ravnopravnost. Izraz „Pravda je temelj postojanja“ koji se vekovima prenosi sa generacije na generaciju u našoj kulturi, odnosi se na poredak, društvo i državu. Potreba za pravdom je u našoj kulturi definisana sa „krugom pravde“ koji obuhvata društvenu, političku, vojnu, finansijsku, trgovinsku i ekonomsku pravdu i skladnost.

U poznatom delu kojeg je Yusuf Has Hacip napisao 1069 godine pod imenom „Kutadgu Bilig“, kao i u delu „Ahlaki Alai“ kojeg je 1564 godine napisao Kinalizade efendija govori se o „krugu pravde“.

U našoj tradiciji sve se zasniva na pravdi i ukoliko ne postoji pravda, tu ne postoji ni poredak niti država, a ne može se uspostaviti ni sreća naroda. Sreća i poredak u svetu može nastati samo u slučaju postojanja međunarodne pravde. Pravda predstavlja prvi krug. Kasnije slede država koja je uređena sa zakonima, kasnije vladar sa vojskom, vojska sa porezima i narod koji plaća poreze za sigurnost i vladavinu pravde. Jer bez pravde i ravnopravnosti narod ne bi plaćao poreze i zbog toga istaknuti turski verski lider Šejh Edebali je poručio „Pomozite uspostavljanju blagostanja naroda ukoliko želite da država opstane“.

Danas ukoliko se vode brojne rasprava u vezi međunarodnog poretka i ukoliko postoji hitna potreba za revizijom UN-a kao što često ističe predsednik Erdogan, dok nevine osobe pokušavaju da pobjegnu sa jednog kontinenta na drugi žrtvovajući svoje živote zbog postojeće nepravde, onda ovaj poredak ne može opstati.

Ukoliko nas neko upita za našu odgovornost za smrt nevinih beba koje stradaju širom sveta, zar to nije sramota cijelog čovečanstva. Poziv predsednika Erdogana o uspostavljanju „kruga pravde“ je poziv i zapadu da ne bude saučesnik ovih stradanja. Jer kao što je to kazao veliki Selčučki vezir Nizamul Mulk prije 1000 godina „Možete sarađivati sa nevernicima ali sa zulumćarima nikada“.Povezane vesti