Turske institucije koje nas povezuju 2/2019

Sa oko 25 hiljada razvojnih projekata koje je do sada realizovala u inostranstvu, TIKA je izgradila bolnice, škole, puteve i na taj način uspela da bar na trenutak obraduje potlačene i siromašne.

Turske institucije koje nas povezuju 2/2019

 

TIKA, kao karika vakufske civilizacije, sa svojom pomoći koju šalje u najudaljenije zemlje na svetu, konkretno pokazuje humanitarni i moralni stav Republike Turske.

Ekonomski, socijalni, kulturni i projekti na mnogim drugim planovima, koje TIKA realizuje od Centralne Azije do Balkana, od Afrike do Latinske Amerike pa sve do južne Azije, pokazatelj su kako je Turska spremna da svoja iskustva i uspehe podeli sa svojim prijateljima.

Sa oko 25 hiljada razvojnih projekata koje je do sada realizovala u inostranstvu, TIKA je izgradila bolnice, škole, puteve i na taj način uspela da bar na trenutak obraduje potlačene i siromašne.

TIKA je na ovaj način dala doprinos razvoju prijateljskih odnosa Turske i ovih zemalja.

Obrazovanje, zdravstvo, stanovanje, zdravlje majke i deteta, poljoprivreda i stočarstvo, saobraćaj, proizvodnja, zapošljavanje, vodena sanacija su samo neki od projekata koje TIKA realizuje. U temelju svih ovih projekata se nalazi cilj za razvojem saradnje koja će se oslanjati na pravedno partnerstvo na dugoročnom planu te pružanje podrške prijateljskim zemljama i razvoju njihovog kapaciteta.

U poslednje tri godine TIKA je restaurirala oko 250 kulturnih i istorijskih nasleđa na Balkanu, u centralnoj Aziji, Bliskom istoku i u Africi.

U Somaliji, Palestini, Sudanu, Pakistanu, Kirgistanu, Moldaviji i mnogim drugim zemljama TIKA je izgradila bolnice u kojima se leči na stotine hiljada ljudi.Povezane vesti