Balkanske Aktuelnosti 40/2017

Prema podacima Ministarstva ekonomije Republike Turske, 2007. godine je kumulativna vrednost direktnih stranih investicija Turske u balkanskim zemljama iznosila 3,5 milijarde dolara.

Balkanske Aktuelnosti 40/2017

 

Okončavanjem Hladnog rata, trgovinske i ekonomske veze Turske sa balkanskim zemljama se su počele naglo razvijati. No, i pored činjenice da se ekonomske veze razvijaju iz godine u godinu, ipak nisu na zavidnom nivou. Osim toga, ratovi koji su se dogodili na prostorima bivše Jugoslavije, uslovili su da se turski biznismeni mnogo više usredsrede na Rumuniju, Bugarsku i Albaniju. Napori koji se ulažu za povećanje prosperiteta i privatizacije u balkanskim zemljama i dalje predstavljaju dobru priliku za turski poslovni svet.

Direktne strane investicije Turske na Balkanu je tema koja je poslednjih godina počela da zauzima široko mesto u balkanskim medijima. Pokušava se spoznati u koju zemlju na Balkanu Turska više ulaže. No, usled nedostatka podataka, podaci u vezi investicija Turske na Balkanu i dalje su nepotpuni.

Inače je jako teško doći do podataka u vezi direktnih stranih investicija jedne zemlje u inostranstvu, zbog toga što zvanični podaci zemlje investitora se odnose samo na izvoz kapitala iz nje. Investicije koje se ulažu preko trećih zemalja ne odražavaju se na zvanične podatke zemlje investitora. Na primer, direktne strane investicije turskog biznismena iz Holandije, koji preko ove zemlje ulaže kapital u Rumuniju, ne oslikavaju se u zvaničnoj statistici Turske. Sa druge strane, u zvaničnim podacima Rumunije, ova investicija je registrovana kao investicija Holandije, a ne Turske.

Zbog svega toga ne postoji ujedinjeno mišljenje kada su u pitanju direktne strane investicije Turske na Balkanu. Različiti izvori, ne tako često pokazuju podatke koji su jako daleko jedni od drugih.

Podaci Ministarstva ekonomije Repubike Turske koji su registrovani posredstvom trgovinskih predstavništava, oslikavaju i investicije koje su realizovane posredstvom trećih zemalja i time se daju najprecizniji podaci u vezi direktnih stranih investicija Turske u inostranstvu.

Prema podacima Ministarstva ekonomije Republike Turske, 2007. godine je kumulativna vrednost direktnih stranih investicija Turske u balkanskim zemljama iznosila 3,5 milijarde dolara. Krajem 2016. godine kumulativna vrednost direktnih stranih investicija Republike Turske u balkanskim zemljama se približila vrednosti od 10 milijardi dolara. Ova situacija otvoreno pokazuje da je Turska u poslednjih 10 godina jako osnažila ekonomske veze sa balkanskim zemljama. Turske firme danas realizuju široku lepezu proizvodnje na Balkanu, od proizvodnje papira i kartona, prehrambenih proizvoda pa sve do proizvodnje bele tehnike. Osim toga, turske firme pružaju usluge na polju bankarstva i medija.

Rumunija i Bugarska su zemlje koje turski biznismeni preferiraju kada su u pitanju direktne investicije u inostranstvu. Rumunija je zemlja na Balkanu u kojoj turske firme najviše deluju. Vrednost turskog kapitala u ovoj zemlji je 2016. godine iznosila oko 4 milijarde dolara, što je 39% ukupne vrednosti turskih direktnih investicija na Balkanu. Rumuniju slede Bugarska sa 2,2 milijarde  i Albanija sa 2 milijarde turskog kapitala.

Poslednjih godina su Makedonija, Hrvatska i Kosovo zabeležile povećanje u ulogu turskih investicija. Naime, direktne strane investicije Turske u ove tri zemlje su 2011. godine iznosile 235 miliona dolara, da bi krajem 2016. godine iznosile 1,3 milijarde dolara. Podaci Ministarstva ekonomije Republike Turske pokazuju da je kumulativna vrednost turskog kapitala krajem 2016. godine u Makedoniji iznosila 500 miliona dolara, u Hrvatskoj 430 miliona dolara, a na Kosovu 341 milion dolara.

Vrednost turskih investicija u Crnoj Gori, zemlji Balkana sa najmanjom populacijom, iznosi 39 miliona dolara, što je relativno manje u odnosu na ostale balkanske zemlje. Zanimljivo je da su turske investicije u BiH također ostale na relativno niskom nivou. Naime, krajem 2016. godine kumulativna vrednost direktnih stranih investicija Turske u BiH iznosila je 197 miliona dolara. No, podaci Ambasade Republike Turske u Sarajevu govore da je osim investicija, posredstvom raznih turskih institucija, naročito TIKA-e, od 1995. godine u BiH uloženo milijardu eura.

Srbija i Grčka su zemlje koje relativno poseduju veće tržište u odnosu na ostale zemlje u regionu. No, pošto su ove dve zemlje u prošlosti imale uspona i padova u odnosima sa Turskom, tako nisu ni uspele da privuku dovoljno turskog kapitala. Krajem 2016. godine kumulativna vrednost turskog kapitala u Srbiji je iznosila 113 miliona dolara, a u Grčkoj oko 100 miliona dolara.

Paralelno zbližavanju na političkoj sceni Turske i Srbije, koje je zabeleženo poslednjih godina, može se primetiti da su turski biznismeni povećali i svoje interesovanje ka Srbiji. Ukoliko ne dođe do velikih promena, očekuje se da će se naredne godine u velikoj meri povećati ukupna vrednost turskog kapitala u Srbiji.

Kada se osvrnemo na ulaganja balkanskih zemalja u Tursku, može se zaključiti da su osim Grčke, sva ostala na simboličnom nivou. Ne treba se zapostaviti ni činjenica da je vrednost direktnih stranih investicija Grčke u Turskoj do kraja 2016. godine iznosila 6,3 milijarde dolara, što je recipročno vrednosti od 64% ukupnih investicija Turske na Balkanu do kraja 2016. godine.

 

 Povezane vesti