Balkanske Aktuelnosti 23/2018

Turbe Sultana Murata I, poznatijeg i kao Hudavendigar, smešteno na Kosovu, transformisano je u mesto susreta Turaka i muslimana na Balkanu, a ovih dana privlači sve veću pažnju. 2017. godine 20 hiljada ljudi iz raznih zemalja je posetilo turbe

Balkanske Aktuelnosti 23/2018

Balkanske Aktuelnosti 23/2018

Turbe Sultana Murata I, poznatijeg i kao Hudavendigar, smešteno na Kosovu, transformisano je u mesto susreta Turaka i muslimana na Balkanu, a ovih dana privlači sve veću pažnju. 2017. godine 20 hiljada ljudi iz raznih zemalja je posetilo turbe, koje kao simbol osmanske kulture na Balkanu već vekovima ponosno stoji tamo gde je postavljeno 1389. godine; njegovi ostaci su netaknuti preživeli sve vekove i ratove koji su se od tada odigrali na ovim prostorima, pa i na tom mestu gde se nalazi sama grobnica.

Eksperti koji se bave istraživanjem arheoloških dela koja su u nasleđe ostala od strane otomanske države, tvrde da baš balkanske gradove krase najlepša arhitektonska dela koja potiču još iz ovog perioda. Međutim, turbe sultana Murata I, koji je kao treći padišah otomanske imperije šehidio u Prvom kosovskom ratu koji se zbio 28. juna 1389. godine, zauzima posebno mesto u svoj ovoj arhitekturi. Turbe je ujedno i jedno od najstarijih osmanlijskih dela, tako da je postalo simbol postojanja Turaka i Muslimana na Balkanu.

Postoji verovanje da je na dan pre nego što se dogodio Prvi kosovski rat, sultan Murat I se molio Allahu, i kazao da je spreman da umre, samo da dobije ovaj rat i da ne stradaju njegovi vojnici. I Muratova molitva je bila ispunjena, ali je sam stradao u ovom ratu. Turci su ovim ratom utvrdili vladavinu na Balkanu, ali je Murat šehidio u njemu. Prema legendi, nakon rata sultan Murat I je krenuo u obilazak bojnog polja gde ga je ubio srpski vojnik Miloš Obilić.

I pored toga što postoji dosta istraživanja u vezi Prvog kosovskog boja, još uvek nisu poznati pojedini detalji kao npr. Ko je učestvovao u ratu, koliko vojnika, tok rata, prekretnice u ovom boju i neki drugi detalji. I srpski i turski istoričari su, pišući u vezi Prvog kosovske bitke, uglavnom veličali svoj narod. Jedino što je tačno poznato iz Kosovskog boja, čiji je čak i datum diskutabilan, je da su sukobi bili jakog intenziteta, da su obe strane preživjele velike gubitke i da su u boju stradali i Sultan Murat I i princ Lazar.

Postoje dva turbeta sultana Murata prvog. U Bursi u Ćekirgama je sagrađeno turbe u kome se nalazi balsamovano telo sultana Murata prvog. Na mestu gde je šehidio na Kosovu, njegov sin Bejazit Yildirim je u 14. veku sagradio turbe u kome su ukopani njegovi unutrašnji organi. U kompleksu turbeta nalaze se i mezari Rifat paše, silistrijskog komandanta i guvernera kosovske pokrajine hafiza Mehmeta Paše, te česme Sultana Rešada i Ali Hadžije.

Turbe se nalazi nekoliko kilometara od kosovske prestolnice Prištine, i otvoreno je za posetu. U knjizi gostiju, koja se nalazi u turbetu, nalaze se potpisi raznih turskih birokrata, građana i potpisi Turaka i Muslimana koji su ovo turbe obišli iz raznih delova Balkana.

Turbe sultana Murata prvog je po prvi put restaurirano u drugoj polovini 17. veka u vrijeme perioda rumelijskog bejlerbegluka kojim je vladao Melek Ahmet Paša. Kasnije je turbe renovirano u doba sultana Abdulmedžida, kada je dobilo i današnji izgled. 1896. godine je po naređenju sultana drugog Abdulhamida sagrađena dvospratna zgrada, u kojoj su mogli boraviti i odmarati se svi oni koji bi posetili turbe. I ova zgrada je restaurirana 1906. i 1911. godine. Pošto je sultan Rešad 16. juna 1911. godine trebao posetiti turbe, opet se krenulo na renoviranje. Nakon 1912. godine, kada je počela da slabi osmanska imperija na Balkanu, turbe Sultana Murata prvog je više puta napadnuto, tako da je u velikoj meri bilo oštećeno. U periodu od 1960-1961 i 1968-1970 godine turbe je restaurirano od strane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 1992. godine turbe je posetio tadašnji turski ministar kulture i turizma Namik Kemal Zejbek, koji je konstatovao da je potrebno restaurirati turbe, nakon čega je delomično opet renovirano.

Turbe sultana Murata prvog je poslednji put restaurirano 2005. godine. Ova restauracija je započeta u maju 2005. godine i za 8 meseci je izgrađen Mešhed-i Hudavendigar, a ovu izgradnju je finansirala direkcija za verske poslove Turske i udruženje direkcije za verska pitanja Turske.

Osnovni temelj ove restauracije bio je očuvanje originalnosti građevine, a zahvaljujući arheološkim iskopinama, pronađeni su i najstariji temelji turbeta.

U okviru projekta koga vodi Turska agencija za saradnju i razvoj TIKA, turbe Sultana Murata I na Kosovu dobilo je još jednu inovaciju. Naime, u zgradi koja je ranije restaurirana otvoren je i Dom kulture, u kojem se pojašnjava istorija i način življenja Osmanlija. Između ostalog, posetioci mogu videti i voštane figure sultana Murata i osmanskih vojnika koji su smešteni u Domu kulture.Povezane vesti