Balkanske Aktuelnosti 40/2018

No, pozitivna strana Balkana nije puno zastupljena u medijskim izvorima, zbog činjenice da se medijski izvori na Balkanu puno ne interesuju zbivanjima u susednim zemljama.

Balkanske Aktuelnosti 40/2018

 

Kada se analiziraju zbivanja na Balkanu stvara se utisak kao da regija poseduje dva različiti lica, tj. lice i naličje. U prvom licu regije, zemlje Zapadnog Balkana sarađuju, trče za zajedničkim interesima u okviru regionalnih projekata i zauzimaju zajednički stav naspram izazova van njihovih granica. No, na naličju zemalja Zapadnog Balkana zastupljeni su negativni faktori i politička napetost u bilateralnim odnosima. Pošto mediji uglavnom obrađuju naličje zemalja Zapadnog Balkana, pozitivna zbivanja u regiji uglavnom ostaju u senci.

U odnosu na prošlost, uzajamni odnosi zemalja Zapadnog Balkana se trenutno zasnivaju na zajedničkom razumevanju, solidarnosti i saradnji. Sektoralna saradnja i politička volja koja je podržala saradnju u sektorima zabeležili su veliki razvoj u poslednjih 17 godina. Skladno tome, zabeleženi su veliki dobici. Na primer, na polju trgovine,  liberalizovana je trgovina robom. I dalje su u toku pregovori kako bi se liberalizirala trgovina na polju usluga. Sa druge strane, u okviru Berlinskog procesa, vode se radovi na razvoju saobraćajne i energetske infrastrukture na nivou regiona. Ovim radovima se pruža puna politička podrška a pronađeni su i finansijski izvori za početak.

Sa radovima koji se vode na automatskom priznavanju diploma na nivou regije ima se za cilj da se poveća broj specijaliziranog kadra  i da se na taj način pokrije nedostatak kvalifikovane radne snage u nekim sektorima. Uz očekivanje da će Zapadni Balkan postati privlačniji za strane investitore, radi se i na poboljšanju standarda kojima bi se popravila atmosfera ulaganja u regiji.

Preko 50 različitih regionalnih institucija, koje su se u poslednjih 20 godina pojavile na Balkanu, razvile su investicione i tome slične strukture. Čak su i najosetljivije sigurnosne institucije u regiji motivisane na zajedničku saradnju. U raznim sektorima je provedeno na stotine regionalnih projekata koji su podržani od strane donatorskih institucija. Državne institucije, privatni sektor, nevladine organizacije, regionalne i međunarodne institucije su pružile zajedničku podršku povodom provedbe ovih projekata.

No, pozitivna strana Balkana nije puno zastupljena u medijskim izvorima, zbog činjenice da se medijski izvori na Balkanu puno ne interesuju zbivanjima u susednim zemljama. Osim praćenja problema u bilateralnim odnosima, mediji se puno ne interesuju zbivanjima u zemljama u blizini. Drugačije rečeno, susedne zemlje se aktueliziraju samo ako se pojavio neki problem. Sa druge strane, za balkanske medije, koje pokušavaju istrajati uz ograničene finansijske mogućnosti, najvažnija činjenica je da privuku pažnju svojih čitaoca ili gledaoca. Psihologija ljudi se mnogo više interesuje negativnim nego pozitivnim zbivanjima. Osim toga, usled problema oko izdavanja viza između BiH i Kosova, novinari ove dve zemlje nisu u mogućnosti da dovoljno posećuju jedni druge. Pored ove fizičke prepreke, i jezik predstavlja problem, tako da se ne pokazuje dovoljno interesovanje za zbivanja u susednim zemljama. Zbog svih ovih faktora, zbivanja na Balkanu se dovoljno ne prate od strane lokalnih medija, što uslovljava negativnu sliku prema regiji.

U cilju aktueliziranja pozitivnih zbivanja na Balkanu i prezentacije pozitivnog imidža regije, 8 think-thankova sa Balkana i iz Centralne Evrope su pripremili ¨Strategiju zagovaranja pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji¨ koja je publikovana u novembru 2016. godine. Strategija, koja je pokušala da na jednom mestu okupi vlade regije, parlamente i nevladine organizacije, za cilj je imala da Zapadni Balkan ostvari zajedničku komunikaciju sa institucijama EU i zemljama članicama EU. Cilj je bio da se zajedničkim naporima državljanima EU prezentuje Zapadni Balkan i da se lobira za neke strukture, što bi sa sobom donelo i ubrzanje procesa prijema zemalja regije u EU. I pored toga što je strategija jako nova, već je privukla veliko interesovanje i pažnju. Samo ovaj primer ukazuje na pozitivne promene na Balkanu.

 Povezane vesti