Balkanske Aktuelnosti 49/2018

Kada je u pitanju istorija Balkana, onda se balkanski naučnici teško pronalaze na zajedničkoj liniji i generalno veruju u različite istine. Balkanolozi i istoričari su isti stav zauzeli i kada su u pitanju balkanski ratovi.

Balkanske Aktuelnosti 49/2018

 

Prošlo je dugo godina od Balkanskih ratova koji su se dogodili 1912-1913. godine. Kako u Turskoj, tako i u inostranstvu održan je niz aktivnosti koje se odnose na obeležavanje okončanja ratova. Slobodno se može zaključiti da je zajednički cilj svih ovih aktivnosti bilo upućivanje prijateljskih i mirovnih poruka u vezi budućnosti regije. No, i pored toga, veoma je teško reći nešto zajedničko o balkanskim zemljama a kada je u pitanju obeležavanje okončavanja Balkanskih ratova.

Kada je u pitanju istorija Balkana, onda se balkanski naučnici teško pronalaze na zajedničkoj liniji i generalno veruju u različite istine. Balkanolozi i istoričari su isti stav zauzeli i kada su u pitanju balkanski ratovi koji su se dogodili 1912 i 1913. godine, a sve zbog toga što su ovi ratovi predstavljali različita značenja za različite narode na Balkanu. Po nekima su ovo bili oslobodilački ratovi, po nekima ratovi u kojima je izgubljena teritorija, a po nekima masakr i etničko čišćenje. Zbog svega toga se Balkanske zemlje teško mogu zajedno spominjati kada su u pitanju Balkanski ratovi. Usled svega toga, na nekim aktivnostima koje su organizovane u vezi Balkanskih ratova uglavnom se govori o periodu koji je nastupio 100 i više godina nakon ratova tj. o sadašnjici. No, aktivnosti na kojima su poslate poruke mira i prijateljstva i dalje smetaju nekim nacionalističkim krugovima.

Kada se u nekoj zemlji održava aktivnost povodom obeležavanja okončavanja Balkanskih ratova onda je uglavnom uloga te zemlje u ratu mnogo pozitivnija, dok se ostale zemlje prikazuju negativnim akterima. Uglavnom se kritike upućuju upravo zbog ove činjenice. Sa druge strane, nacionalističke strukture u zemljama regije žele da se o balkanskim ratovima diskutuje na drugačiji način. Na primer, među Srbima postoji onih koji žele da se akcenat stavi na pobedu Srbije u Balkanskim ratovima. Isto tako u Turskoj postoje oni koji žele da se Balkanski ratovi spominju po zverstvima koja su počinjena nad Turcima i drugim muslimanima. Kao rezultat svega ovoga može se zaključiti da dobronamerne aktivnosti u vezi Balkanskih ratova mogu biti prilika stvaranja polemika unutar nekih nacionalističkih krugova.

Iako razne strane poseduju različite argumente u vezi Balkanskih ratova postoji temeljna činjenica koja se nikako ne može pobiti a to je da su balkanski narodi ubrzo sklopili dogovor kada je bilo u pitanju objavljivanje rata Osmanlijskom carstvu. No, isto to se ne može kazati i kada je u pitanju obustavljanje rata. Ovo je upravo i temeljni uzrok zbog čega je izbio Drugi svetski rat. Uz razmišljanje da osvajanje više teritorija znači biti bolji, balkanski narodi su težili ka granicama država koje su formirali u Srednjem dobu.

Jedna od temeljnih pogreški onih koji su uspeli da prošire svoje teritorije bilo je mišljenje da su nove teritorije pripadale samo njegovom narodu. Na osvojenim teritorijama već vekovima su živeli ljudi različitog etničkog i verskog porijekla. Pošto je ova činjenica bila zapostavljena, Balkan je bio pozornica čestih problema. Političke granice regije i nakon balkanskog rata nisu se poklapale sa etničkim granicama. Veliki broj ljudi koji su činili naciju jedne zemlje uglavnom je ostajao da živi u granicama susednih zemalja. Ova situacija je u prošlosti podstakla i nove ratove na Balkanu.

Balkanski narodi pre više od 100 godina bili su na raskršću. Trebalo je doneti odluku od vitalnog značaja kako bi se stvorila nezavisnost. Zanimljivo je to da i vek nakon Balkanskih ratova neke balkanske zemlje sebe vide na raskršću gde se trebaju doneti veoma bitne odluke. I što je najgore, nakon 100 godina balkanski narodi i dalje ne mogu zauzeti zajednički stav povodom zajedničkih problema. Zbog svega toga zbivanja na Kosovu, u Makedoniji i u BiH poseduju potencijal kojim se može poremetiti mir i bezbednost na Balkanu. Jedini način da se oslobode ovog problema je razvoj regionalne saradnje na Balkanu. No, dok se to bude činilo, ljudi iz regije ne smiju biti robovi prošlosti i trebaju se usmeriti ka budućnosti.Povezane vesti