Politički rezultati Operacije ¨Maslinova grana¨

Nova ravnoteža snaga, koju je na sjeveru Sirije uslovila Operacija ¨Maslinova grana¨, uticat će i na političko rješavanje sirijske krize.

Politički rezultati Operacije ¨Maslinova grana¨

Okončana je Operacija ¨Maslinova grana¨, koja je bila usmerena uništavanju postojanja YPG u regiji Afrin. Iako je prvi mesec operacije bio jako težak, nakon slamanja otpora YPG-a u pograničnoj regiji, operacija je znatno ubrzana i u jako kratkom vremenskom periodu je okončana okupacija Afrina. U ovom periodu se YPG, napustivši ruralna područja, povukao prema centru Afrina. Očekivalo se da YPG počne pripreme za rat u centralnom delu Afrina. No, i pored toga, YPG u ovom delu nije pokazao nikakav otpor i Afrin je, skoro bez sukoba, prešao pod kontrolu Turskih oružanih snaga i Vojske za slobodnu Siriju.

Često su vođene debate u vezi vojne dimenzije Operacije ¨Maslinova grana¨. No, ono što će biti bitno u narednom periodu je tok sirijske krize nakon prelaska Afrina pod kontrolu Turskih oružanih snaga, borba Turske protiv YPG-a, uticaj na rivalstvo ili saradnju Turske i SAD-a u Siriji te uticaj YPG-a na nacionalno i međunarodno savezništvo.

Operacija ¨Maslinova grana¨ je pokazala vojnu snagu Turske što je i najvažniji rezultat u ovom procesu. Ako se uporedi sa operacijom ¨Štit Eufrat¨, može se zaključiti da su Turske oružane snage bile primorane na borbu na mnogo težem geografskom području i sa mnogo većim brojem militanata, koju su uspešno okončali sa relativno malim gubitkom. Turska, koja je pokazala vojni kapacitet i volju da ga iskoristi do kraja, postala je mnogo jača u borbi protiv YPG-a u Munbiču i na istoku Eufrata. Pre svega, SAD se treba upitati do kada će moći da štiti YPG, koji nije pokazao nikakav otpor prema Turskim oružanim snagama. Ova nova situacija SAD će primorati na dvosmerno delovanje. Kao prvo, SAD može prihvatiti da učini neke ustupke u vezi Munbiča, kako bi na neki način zadovoljio Tursku. Kao druga opcija, može ojačati štit kojim štiti YPG u Munbiču. Najverovatnije da će SAD izabrati drugu opciju. No, SAD je svestan da ukoliko ne uspe da i u Munbiču očuva ovu organizaciju, da će je u potpunosti izgubiti. Ukoliko dođe do dogovora SAD-a i Turske u vezi Munbiča, teroristička organizacija YPG se može usredsrediti na savez između Irana i režima.

Reakcije arapskog stanovništva na YPG

 

Operacija “Maslinova grana” će slomiti savez Arapa i YPG-a na istoku Eufrata i u Mumbiću. Savez YPG-a sa Arapima unutar Sirijskih Demokratskih Snaga (SDG) svakako je zasnovan na interesu i motivaciji da se obezbedi lokalna sigurnost arapskih plemena.  Poznato je da skoro uopšte nema legitimiteta YPG na područjima gde u većini živi Arapsko stanovništvo. Naročito je Mumbić grad u kome preovladava režimska opozicija još od početka krize u Siriji i u Slobodnoj vojsci Sirije (FSA) većinu čine vojnici iz Mumbića. Prema tome, slabost YPG-a koja je nastala u “Maslinovoj grani” će promeniti stavove unutar Mumbića. Ionako već duže vremena jedan deo stanovnika Mumbića pravi proteste protiv YPG-a. Izvjesno je da međunarodni pritisci neće uticati na operacije Turske.

Koliko je važno to što je YPG u Afrinu poražen, toliko je važno i to na koji način se to desilo. YPG je ostavio sliku slabe organizacije, organizacije koja skoro i nije pružala otpor i koja se nije libila da usled slabosti pobegne u centar grada. Ovakva situacija dovodi do zaključka da će ubuduće nastati podela unutar YPG-a na PKK i sirijske elemente. Jedan podatak koji podržava ovaj argument je mimoilaženje u mišljenjima kadrova PKK i lokalnih militanata kako se treba kretati YPG u centru Afrina. Dok su lideri PKK do kraja pozivali na otpor, kadrovi Kandila u Afrinu su se opredeljivali za borbu dok su lokalni militanti odlučili da beže.

Može se povećati savezništvo Rusije i Turske

 

Nova ravnoteža sile koja se pojavila operacijom “Maslinova grana” će uticati i na političko rešenje sirijske krize. Slobodna vojska Sirije sa Turskim oružanim snagama skupa postaju bitan akter na severu. U Idlibu je okončanjem operacije “Maslinova grana” oformljena sedma osmatračnica. Stvaranjem 12 osmatračnica u Idlibu će biti zaštićena kontrola opozicije. Na taj način počevši od Jerablusa pa sve do Cisr eš-Sugur-a će biti teritorija FSA. Ovaj prostor koji je pod zaštitom Turske će na jedan još jasniji način pokazati da će režim biti otvoreniji za kompromise po pitanju rešenja za pregovaračkim stolom.

Nakon Afrina se očekuje jačanje tursko- ruskih odnosa. Ukoliko ne dodje do sporazuma između Turske i SAD u vezi Munbiča očekuje da dodje do povećanja pritiska u ovom gradu. Period nakon akcije u Afrinu, će još više povećati podršku  Rusije u vezi borbe pritiv terora. Prostori na koje želi da se nastane jedinice terorističke organizacije YPG u isto vrijeme su i područja na kojima se nalazi Rusija, režimske snage i Iran i očekuje se da se na jugu Sirije očekuje sve više povećanje konflikta. Snage bliske režimu Bešara Eseda , iako su pokušale da nekoliko puta djeluju u području Deyu Zor, naišle su na oštru reakciju SAD.  No kada je Turska povećala pritisak na Munbič, SAD zbog mogućnost da se još više izvrši pritisak u ovoj oblasti, pozitivno je prihvaćeno od strane aktera na ovom prostoru.

Gubitak Afrina doveo je do gubitka veze YPG i Rusije, i ova organizacija je ušla pod potpunu kontrolu SAD.  Teroristička organizacija YPG okrivljuje Rusiju za davanje zelenog svjetla Turskoj od strane Rusije i očekuje se da bi u skorijem periodu moglo doći do sukoba između ruskih snaga i pripadnika terorističke organizacije YPG, što će uticati na jačanje tursko –ruskih odnosa, a na drugoj strani uticati na povećanje pritiska između Turske i SAD.

Rusija je u velikoj mjeri dala punu podršku Turskoj u vođenju vojne akcije u Afrinu. No isto to se ne može reći i za Iran i sirijski režim. Čak je Iran uputio reakciju Rusiji u vezi vojne operacije u Afrinu.  Jedna od najjasnijih reakcija je viđenja tokom reakcije u Afrinu kada su režimske i iranske snage uputile pomoć terorističkoj organizaciji YPG. Vjerovatno je ovaj potez napravljen uz znanje Rusije ali Rusija nije dala podršku tome.

Nakon što je Turska preuzela vojnu inicijativu u Afrinu, Turska je osim YPG- a sada za ciljeve imala i šitske mete koje su pružale podršku. Prema tome potezi Irana su u potpunosti propali. Uloga Rusije i Turske je veoma bitna.

 No, i Rusija ima potrebe za turskom koja vodi rravnotežnu  politiku prema sirijskom problemu . Slična situacija je i u Idlibu . Dok militantne grupe podržane iz Irana nastavljaju  nastavljaju da napadaju turske vojnike koji pokušavaju da naprave promatračnice i Idlibu, primjećuje se da pružaju podršku ruskim jedinicama u izgradnji sličnih promatračnica.

Nova ravnoteža snaga na severu Sirije

 

Rezultati operacije Maslinova grana će najverovatnije još više povećati zabrinutosti Irana i sirijskog režima. Turska zajedno sa vojskom Slobodne Sirije je došla u poziciju da vrši veći pritisak nad regijama koje se nalaze pod kontrolom snaga režima u Halepu.  

I ako zbog procesa u Astani se ne očekuje da dođe do sukoba između strana, predstavnici strana nemaju poverenja jedni u druge. Iran može biti zabrinut da su regije Nabul i Zehra, koje pod kontrolom drže iranske paramilitarne grupe, pod opasnosti.

Stav Irana i sirijskog režima prema terorističkoj organizaciji YPG/PKK će uticati i na sudbinu ove organizacije u Munbiču i istočno od Eufrata. Povećanje pritiska Turske na regije Munbiča i istočni deo od Eufrata sigurno će izazvati zadovoljstvo ovih aktera. Ali najverovatnije neće podržati da ova regije uđe pod kontrolu vojske Slobodne Sirije koju vide kao veliku opasnost. Savezništvo SAD-a i YPG u Munbiču i regiji istočno od Eufrata može izazvati koordinaciju i zbližavanje Turske i Iran na terenu. Ali isto tako Iran i snage režima mogu pokušati da YPG privuku na svoju stranu. Slično ponašanje smo videli tokom operacije na Afrin. Ali zajedničke fotografije šiitskih paramilitarnih grupa, koje SAD-e vide kao najveću opasnost u Siriji sa teroristima YPG-a koje podržavaju, izazvalo je određenu sumnju i na američkoj strani. SAD su svesne da ukoliko ne zaštite YPG u Munbiču da ova organizacija može ući pod uticaj Irana. U ovom slučaju će doći do zbližavanja Turske i SAD-a. Turska ima jasan stav po pitanju saradnje na terenu. Svaka grupa, koja bude delovala zajedno sa YPG-om, će biti smatrana od strane Turske kao opasnost.  

Komentar Oytuna Orhana koji radi kao ekspert u Centru za strateška istraživanja za Bliski Istok.Povezane vesti