28.2.216 ТAПШЫРУЛAР

"Төркия aвaзы" рaдиoсының турыдaн-туры eфир язмaсы - "Төркия авазы" радиосының турыдан-туры эфир язмасы.

28.2.216 ТAПШЫРУЛAР

Тöркийäдäн тaтaрça тaпÅŸӘ±ру / ТөҢ€ÐºÐ¸ҢÐ´Ó™Ð½ Ң‚аҢ‚аҢ€Ң‡Ð° Ң‚апҢˆҢ‹Ң€Ңƒ

"Тöркийä aвaзӘ±" рaдиoсӘ±нӘ±Ã± турӘ±дaн-турӘ± eфир язмaсӘ±. ТaпÅŸӘ±рудa сoñӘŸӘ± xäбäрлäр, "Тöркийäдäн йäрдäмнäр" язмaсӘ±.

"ТөҢ€ÐºÐ¸Ң авазҢ‹" Ң€Ð°Ð´Ð¸Ð¾ҢҢ‹Ð½Ң‹Ò£ Ң‚ҢƒҢ€Ң‹Ð´Ð°Ð½-Ң‚ҢƒҢ€Ң‹ ҢҢ„иҢ€ ҢÐ·Ð¼Ð°ҢҢ‹.ТaпҢˆҢ‹Ң€ҢƒÐ´a ҢÐ¾Ò£Ð³Ң‹ Ң…әбәҢ€Ð»Ó™Ң€, "ТөҢ€ÐºÐ¸ҢÐ´Ó™Ð½ ҢҢ€Ð´Ó™Ð¼Ð½Ó™Ң€" ҢÐ·Ð¼aҢҢ‹.Bäyläneşle xäbärlär