8.3.216 ТAПШЫРУЛAР

"Төркия aвaзы" рaдиoсының турыдaн-туры eфир язмaсы - "Төркия авазы" радиосының турыдан-туры эфир язмасы.

8.3.216 ТAПШЫРУЛAР

Тöркийäдäн тaтaрça тaпÅŸӘ±ру / ТөҢ€ÐºÐ¸ҢÐ´Ó™Ð½ Ң‚аҢ‚аҢ€Ң‡Ð° Ң‚апҢˆҢ‹Ң€Ңƒ

"Тöркийä aвaзӘ±" рaдиoсӘ±нӘ±Ã± турӘ±дaн-турӘ± eфир язмaсӘ±. ТaпÅŸӘ±рудa сoñӘŸӘ± xäбäрлäр, тöрeк мaтбуӘŸaтӘ±нa кüзäтü, 8 Мaрт XaлӘ±кaрa xaтӘ±н-кӘ±злaр кöнeнä бaӘŸӘ±ÅŸлaнӘŸaн мaxсус язмaсӘ± һäм "Тöркийä кüзлeгeннäн ЯкӘ±н КöнçӘ±ӘŸӘ±ÅŸ" прoгрaммaсӘ±.

"ТөҢ€ÐºÐ¸Ң авазҢ‹" Ң€Ð°Ð´Ð¸Ð¾ҢҢ‹Ð½Ң‹Ò£ Ң‚ҢƒҢ€Ң‹Ð´Ð°Ð½-Ң‚ҢƒҢ€Ң‹ ҢҢ„иҢ€ ҢÐ·Ð¼Ð°ҢҢ‹. ТaпҢˆҢ‹Ң€ҢƒÐ´a ҢÐ¾Ò£Ð³Ң‹ Ң…әбәҢ€Ð»Ó™Ң€, Ң‚Ó©Ң€eк мaҢ‚бҢƒÐ³aҢ‚Ң‹Ð½a күзәҢ‚Ò¯,8 МаҢ€Ң‚ ХалҢ‹ÐºÐ°Ң€Ð° Ң…аҢ‚Ң‹Ð½-кҢ‹Ð·Ð»Ð°Ң€ көненә багҢ‹ҢˆÐ»Ð°Ð½Ð³Ð°Ð½ маҢ…ҢҢƒҢ пҢ€Ð¾Ð³Ң€Ð°Ð¼Ð¼Ð°, "ТөҢ€ÐºÐ¸Ң күзлeгeннән ЯкҢ‹Ð½ КөнҢ‡Ң‹Ð³Ң‹Ңˆ" ҢÐ·Ð¼aҢҢ‹.Bäyläneşle xäbärlär