Nogayça 88: Yanvar, qustıñ aytqanı

Bu yuma “YANVAR, QUSTIÑ AYTQANI” baresinde habarlasamız...

Nogayça 88: Yanvar, qustıñ aytqanı

Nogayça 88: Yanvar, qustıñ aytqanı

Yerdi kökti tolturgan 

Yanvarlar em quslar,

Bîrbîrine qosulup

Baresi de bîr sözdi,    

Avız bîrligimen aytqan:

Laa ilaahe illallah 

Ondan basqa yoq ilah!

Bizdi yaratqan Allah,   

Em de özi bîr bolgan...”

 

Sosı sözdiñ manesini,       

Neşe türlü yanvardıñ

Kökte uşqan quslardıñ  

Taypaları, milletleri,   

Allerimen, tillerimen

Barı, qayta qayta aytqan...

 

Sosı zikirlerimen   

Yer yüzini bîr üyken   

Tagı zikir yeri qılgan...

 

Är bîrevi em bolgan      

Yahşı sözli bîr yatlav...

Barı yahşı allerimen,    

Rabb’ımızdı maqtagan...

 

Bîr yaqtan em oylansa, 

Sosı yanvar em qustıñ

Är bîrevi bîr kelime,  

Ya da bîrer arp bolup   

Yaratqandı tanıtqan...

Türlü türlü allermen,      

Şeşit şeşit tillermen

Yaratuvşıdı maqtap      

Baresi onı angan...

 

Sankim yanvar quslardıñ   

Neşe duygu, müşesi,   

Barı alat, azası,

Em ölşemmen tüzelgeni,    

Bîrer kelime bolgan...

İntizamman yahşılıq,  

Barabarca, Quday’dan   

Habar bergen söz bolgan...

 

Barı yanvar em quslar,

Sav bilingen sıpatpan

Yaratuvşı Rab’lerine ,

Är dayim şükür qılgan...

Em de Quday bîrligine,

Neşe şahitler bolgan...

 

So manelerdiñ delili,  

Üş üyken akiyqat   

Är yaqlardı qaplagan:

 

Bîrinşi bîr akiyqat:

Barı yanvar em qustıñ 

Äş bîr yaqtan tesadüpke,

Tagı em de kör küşke,

Em de essiz tabiatqa 

Havalesi imkansız,

Äş bîr körüm bolmadan, 

Neşe suvret, em keppen 

Yoqtan yaratılganı;

 

Bîr yaqtan em sosınlarga   

Qaş yaqtan Allah’tıñ

İlim, hikmet em küşini 

Kösterüvşi ruh berip 

Baresi yanlı bolganı;

Üyken akiyqat bolup 

Hay bolgan, tiri bolgan

Kayyum bolup är zattı

Ayaq üstünde tutqan 

Bîr yaratuvşıdı bizge  

Yeti sıpatıpan barabar

Em de bîr bolganına 

Şahit bolgan tanıtqan...

 

Ekinşi bîr akiyqat 

Sosı sansız mahluqtıñ 

Ayrı şıraylı bolganı;

Kepleri em yarasıq,   

İntizamlı, ölşemli    

Bolup yaratılganı;

So qasiyetpen barabar  

Baresi bîr yerde  

Bîrbirine qarıspay

Är bîrevinin ayrılganı, 

Bîr yaqtan em süslü,     

Ayrı suvret berilgeni,

Är zatqa küşi yetken, 

Är bîr zattı tap bilgen,  

Tögerekti quşatqan, 

Barı istin iyesi   

Bîr Allah’tan basqası,

Äş bîr zaman bolmagan... 

 

Mahluqlarda miñlerçe          

Gayalardı, hikmetti,

Körsetken Haq’tan basqa      

Sosı barı soñsız isti,

Äş bîr zat etalmagan...

Bîr tek Allah’tan basqa    

Barı sebep cıyılsa,    

Küşi yetip baredi,

Sosı yahşı mahluqtı,          

Yaratuvşı bolalmagan...  

 

Üşünşi bîr delil taga;      

Bîrbîrine usagan,      

Ya aynı ya az parqlı,

Sanı belli yımırtqadan,       

Ya da nutpe degen sudan,

Sosı sonsız yanvardı,

Yüz miñ şeşit keplerde,   

Em är bîrevi bîr hikmet

Mucizesi bolup turgan       

Suvretlerini sonlardıñ,

Ölşemli em muntazam,      

Yañlış bolmay aşqanı,

Soñ derece parlaq  

Bizge bîr hakiqat bolup  

Yanvarlardıñ sanınca,

Sanet em delil bolgan,  

Nav hakiyqatti yarıtqan...

 

Ene nav üş akiyqatpan     

Yanvarlardıñ neşesi, 

Bîrbîrine qosulup

Barabarca em üyken       

Şahit bolup aytqanlar:

Laa ilaahe illallah!

 

Sankim sosı yeryüzi, 

Üyken bîr insan bolup

Üykenligi nispetinde,

Laa ilaahe illallah dep 

Kökke tagı estirgen

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär